Welkom op het inspiratie festival mbo-hbo

Helaas, het Inspiratiefestival mbo-hbo gaat niet door!

Met dit festival wilden wij de naamsbekendheid van het Regionaal netwerk mbo-hbo NHF vergroten, de kennismaking tussen de medewerkers van de instellingen bevorderen en kennis uitwisselen. Met het beperkt aantal aanmeldingen voor het festival bereiken wij dat doel onvoldoende. Wellicht is het momentum voor dit soort online-activiteiten voorbij, immers zijn we al min of meer gewend geraakt aan onlineonderwijs en online samenwerken.

We vinden het vervelend dit besluit te moeten nemen gelet op de inspanningen van velen om dit festival tot een succes te maken en voor iedereen die zich enthousiast had aangemeld voor de sessies.

Dit neemt niet weg dat het bestuur van Regionaalnetwerk mbo-hbo NHF blijft zoeken naar mogelijkheden hoe we de relatie en de samenwerking tussen de instellingen kunnen versterken.
Elkaar kennen, van elkaar leren en samen ontwikkelen zijn zaken waar we ons voor blijven inzetten in het belang van studenten en docenten in het mbo en hbo.

We bekijken hoe we de verzamelde best practises voor het festival in het komend schooljaar op een andere manier kunnen delen of inzetten binnen het netwerk. Dus houd ons in de gaten via deze website, via mbohbo-nhf.nl en via de interne media van jouw instelling.

Namens het organisatiecomité hartelijk dank voor je aanmelding en je belangstelling!

Het beste van één jaar online onderwijs | 31 mei – 2 juni 2021

Op het Inspiratiefestival mbo-hbo worden er ‘good practices’ gedeeld van online onderwijs, zoals deze het afgelopen jaar zijn ontwikkeld. Alle docenten en medewerkers van mbo- en hbo-instellingen uit de regio Noord-Holland-Flevoland zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Deelname is gratis.

Als je wilt deelnemen bekijk dan het programma hieronder en meld je aan voor de onderdelen waar je belangstelling voor hebt. Je krijgt automatisch een bevestiging.  We rekenen op veel interessante sessies.

Programma

MAANDAG 31 MEI

Tijdens deze best practice sessie legt docente Marlies van Hal uit hoe Hogeschool Inholland & Nature Academy het principe van “walk apart together” heeft geïntroduceerd. Maar belangrijker nog: hoe het heeft bijgedragen aan het welzijn van de studenten. De activiteit leidt tot energie en  inspiratie omdat wandelen productief en gelukkig maakt. Ook draagt het bij aan verbondenheid en het gevoel ergens bij te horen. Het zogenaamde ‘sense of belonging’ is onontbeerlijk voor álle studenten maar zeker voor de eerstejaars en de langstudeerders aangezien deze twee doelgroepen kwetsbaarder zijn. Feedback van de deelnemers was dat upliftend was om tijdens de pandemie veilig in contact te treden met hun medestudenten door in de eigen buurt te wandelen. Studenten (en medewerkers) hebben dit jaar vaak gewandeld met een Walk Apart Together – en hebben dientengevolge ook wat Corona kilo’s weten te beperken.
hbo Inholland

Een wel heel bijzonder en uniek initiatief tijdens de pandemie is de inzetten van Kundalini yoga lessen. Van yoga is algemeen bekend dat het stress vermindert en een heldere gefocuste geest bevordert. Kundalini yoga gaat nóg een stap verder omdat het de yoga is van het bewustzijn. Toen de lockdown op z’n hoogtepunt was, ontstond vanuit het Nova College de vraag om docenten en studenten te helpen ontspannen. Docente Rose Rodenburg merkte dat haar studenten inderdaad meer dan gemiddeld last hadden van spanningen en depressies en ontwikkelde een lesmethode waarbij de overload aan informatie, die gericht is op het brein, wordt verbonden met het lichaam. Resultaat? Een meer ontspannen lichaam en geest én lekkerder in je vel. De reacties waren zo overweldigend positief dat deze les ook na de corona – crisis een echte ‘keeper’ is.
mbo Nova College

In deze good practice video interviewt i-coach Annet Smith docent Jordy Hogendijk van de opleiding laboratoriumtechniek van de Nova College vestiging in Beverwijk. Hoe richt je Microsoft Teams in voor de klas? Jordy Hogendijk vertelt hoe ze hier als team over hebben nagedacht. Zo zijn er afspraken gemaakt over de naamgeving, de indeling in kanalen, de tabbladen en de werkwijze voor het plannen van online lessen. Dit alles laat Jordy Hogendijk zien aan de hand van een team waarin hij zelf met een klas werkt. Een snelle manier om wegwijs je te worden in het landschap!
mbo Nova College

Docente Laura Benvenuti en student Joris Meester van de opleiding Communication and Multimedia Design (CMD) op de HvA houden een praatje over werkcolleges en projectonderwijs, begeleiding van studenten en gepersonaliseerde paden in tijden van de pandemie en de lockdown. De presentatie zal zo’n vijftien minuten in beslag nemen. Daarna is er nog tijd voor eventuele vragen. De totale duur van deze best practice is tussen de twintig en dertig minuten. Een kwestie van even snel worden bijgepraat dus lekker tijdsefficiënt voor diegenen die krap in hun tijd zitten!
hbo HvA

Het ROC van Amsterdam maakt sinds de Corona crisis Fast Forward TV, een programma dat kennisdeling, inspiratie, inzicht, ideeën en werkbare oplossingen biedt voor het MBO in onzekere tijden. Het online platform is opgericht tijdens de eerste lockdown waarin zowel het onderwijs als de arbeidsmarkt waar het MBO voor opleidt ineens een grote gedaanteverwisseling onderging. Vanuit de vraag hoe er bestendigd kan worden wat nu eigenlijk beter gaat, is het ROCvAF met Fast Forward TV gaan experimenteren met nieuwe vormen van kennisdelen. In deze ‘best’ good practice komt de aansluiting van het MBO naar het HBO onderwijs aan bod. In een 45 minuten durende live tv zending vertelt Alma Kerling wat er komt kijken bij het maken van de juiste studiekeuze in deze moeilijke tijd. Hoe gaat de transitie van MBO naar HBO in z’n werk en vooral: hoe bereid je leerlingen daar op voor? Hoe leren studenten op het HBO? Verschilt dit veel van hoe leerlingen op het MBO leren? Kortom; een meer allround voorlichting over de voorbereiding op de overgang naar het HBO is er niet! 
mbo hbo ROCvA

DINSDAG 1 JUNI

Één van de initiatieven waar we na de corona-crisis zeker op willen voortborduren is het aanbieden van online peercontact. Peercontact heeft zich sinds jaar en dag bewezen om studiesucces te bevorderen en De Hogeschool van Amsterdam heeft een manier gevonden om dit succesvol om te zetten naar afstandsonderwijs. Tijdens de lockdown kunnen studenten van de opleiding Verpleegkunde gebruik maken van online peerbegeleiding waarbij oudejaars studenten nieuwe studenten helpen en tips geven. Projectleider Sanne Nissink merkt dat de behoefte aan contact tijdens de pandemie extra groot is en dat studenten elkaar dan ook plat whatsappen. Maar ook het aanbieden van online studiebegeleiding werkt goed. Feedback van studenten is dat ze zich weer betrokken voelen, gemotiveerd raken en dat de virtuele classroom sessies een reddingsboei zijn.

Nieuwsgierig? Beluister dan de podcast waarin studenten hun ervaringen over het online peercontact delen via https://open.spotify.com/episode/6aBqubjAZomJhDYb0ivq2C?

Ook kunt u de website bekijken met alle initiatieven die de opleiding verpleegkunde heeft ontplooid om studiesucces te bevorderen via de volgende link: https://sway.office.com/o7UFSPGVD0EdvNeJ?ref=Link&loc=play

Sanne Nissink is beschikbaar voor een zogenaamd ‘inloop spreekuur’ waarin er vragen gesteld kunnen worden.
hbo HvA

InHolland heeft een LOB-Kompas voor de 21-e eeuw ontwikkeld waar zowel studenten als docenten erg enthousiast over zijn en daarom vinden we dat deze best practice zeker niet mag ontbreken in de week van de inspiratie! Het kompas is momenteel in de pilot fase waar afstudeerbegeleider Jeany van Beelen een presentatie over geeft. Tijdens de talk gaat ze in op hoe we jongeren – in het kader van een duurzame loopbaan –  goed kunnen laten doorstromen: van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs en van vervolgonderwijs naar de arbeidsmarkt. Vanuit drie invalshoeken bespreekt ze de impact van beroepen in transitie. Hoe kunnen we opleiden voor de toekomst en LOB hierop laten aansluiten? Hoe brengen we de wereld van kiezende jongeren, opleiders en de arbeidsmarkt nader tot elkaar? De belangrijkste boodschap is dat jongeren moeten ervaren en doen in plaats van vragenlijsten invullen.
hbo Inholland

Tijdens deze best practise sessie vertelt projectcoördinator Mohammed Skori hoe de afdeling Studentenzaken van de Hogeschool van Amsterdam heeft nagedacht om tijdens de pandemie toch nog het optimale rendement te halen uit de uitwisselingsbijeenkomsten met potentiële nieuwe studenten. Normaliter gaan studenten van de HVA naar middelbare scholen of naar MBO instellingen om hun ervaringen te delen. Studiekiezers kunnen op deze manier op een laagdrempelige manier in contact komen met studenten en zich laten inspireren en informeren door persoonlijke verhalen. “Student in de klas” is dan ook een succesvolle tool die wordt ingezet tijdens voorlichtingsdagen. Tijdens de pandemie werd deze les alleen nog maar online aangeboden waardoor het interactieve deel verdween. Om dit aspect weer terug te brengen, heeft Studentenzaken de mogelijkheid gecreëerd dat studiekiezers buiten de les nog een 1-op-1 gesprek met studenten kunnen voeren. De decanen zijn zo blij met dit initiatief dat projectcoördinator Mohammed Skori nu nadenkt hoe ze hier volgend jaar op kunnen voortborduren. Wordt vervolgd dus!
hbo HvA

In deze best practise leggen docenten Liesbeth Verkuyl van de HVA en Flip Derks van ROCvA uit hoe zij een vruchtbare samenwerking hebben opgestart tussen studenten van het HBO en het MBO én hoe zij deze tijdens de pandemie succesvol hebben doorgezet! Praktijkonderwijs in het sociale werkveld is een typisch voorbeeld dat zich leent voor een synergie tussen de twee studierichtingen aangezien afgestudeerden elkaar als professionals tegenkomen in het werkveld. Via dit samenwerkingsproject kunnen de studenten van elkaars sterke kanten leren en verbinding met elkaar maken. Bovendien breekt het een lans voor MBO studenten die met het idee spelen om door te studeren aan het HBO. Twee vliegen in een klap dus! Tijdens de lockdown worstelden sommige leerwerkplaatsen met het kunnen aanbieden van de contiuniteit maar de de HvA en de ROCvA zijn gewoon doorgegaan. Benieuwd hoe ze dat gedaan hebben? In een dialoog van 15 tot 13 minuten wisselen Liesbeth Verkuyl en Flip Derks kennis en ervaringen uit over het combineren van MBO en HBO op een leerwerkplaats.
mbo hbo ROCvA HvA

Één van de initiatieven waar we na de corona-crisis zeker op willen voortborduren is het aanbieden van online peercontact. Peercontact heeft zich sinds jaar en dag bewezen om studiesucces te bevorderen en De Hogeschool van Amsterdam heeft een manier gevonden om dit succesvol om te zetten naar afstandsonderwijs. Tijdens de lockdown kunnen studenten van de opleiding Verpleegkunde gebruik maken van online peerbegeleiding waarbij oudejaars studenten nieuwe studenten helpen en tips geven. Projectleider Sanne Nissink merkt dat de behoefte aan contact tijdens de pandemie extra groot is en dat studenten elkaar dan ook plat whatsappen. Maar ook het aanbieden van online studiebegeleiding werkt goed. Feedback van studenten is dat ze zich weer betrokken voelen, gemotiveerd raken en dat de virtuele classroom sessies een reddingsboei zijn.

Nieuwsgierig? Beluister dan de podcast waarin studenten hun ervaringen over het online peercontact delen via https://open.spotify.com/episode/6aBqubjAZomJhDYb0ivq2C?

Ook kunt u de website bekijken met alle initiatieven die de opleiding verpleegkunde heeft ontplooid om studiesucces te bevorderen via de volgende link: https://sway.office.com/o7UFSPGVD0EdvNeJ?ref=Link&loc=play

Sanne Nissink is beschikbaar voor een zogenaamd ‘inloop spreekuur’ waarin er vragen gesteld kunnen worden.
hbo HvA

WOENSDAG 2 JUNI

In deze good practice video praat i-coach Annet Smith met docenten Leonie van Noorden en Rein Noordover van de opleiding Bouw en Onderwijs assistent over hun ervaringen met LessonUp. De twee docenten van de Nova College vestiging in Beverwijk beschrijven waarom ze deze tool inzetten in hun online onderwijs en laten precies zien hoe het werkt. Alvast een tipje van de sluier: de tool helpt de docent om een (online) les goed op te bouwen en interactieve oefenvormen toe te voegen. Studenten openen de les op hun eigen device en doen daardoor actief mee. Ook is er een grote community van docenten die actief ervaringen en lessen deelt. Verder LessonUp biedt ondersteuning in de vorm van een online helpdesk en er worden regelmatig webinars georganiseerd, kortom een uitgelezen kans om inspiratie op te doen voor het geven van online onderwijs!
mbo Nova College

Vanuit het project StudentLabs is er binnen het ROC van Amsterdam lesmateriaal ontwikkeld waarmee studenten zich kunnen oriënteren op de doorstroom naar het HBO. Een belangrijk onderdeel van dit lesmateriaal is het actief onderzoeken van de overtuigingen die er over de doorstroom ontstaan. Docente Nathalie Rompen merkt dat die vaak namelijk negatief zijn en dus was deze leerstof broodnodig! ‘Kennismaking HBO’ bleek tijdens de lockdown makkelijk te gebruiken in de online lessen en ook de bijbehorende algemene MBO HBO voorlichting door een HBO student vond online prima doorgang. Naar aanleiding van de switch van fysiek naar online onderwijs ontstond er vanuit docenten de wens om een digitaal platform te ontwikkelen waar informatie over HBO doorstroom te vinden was – en zo gezegd zo gedaan. Inmiddels is deze pagina in de lucht en is het ROC Amsterdam er de trotste eigenaar van.

Tijdens deze good practice vertelt docente Nathalie Rompen hoe het ROC Amsterdam het materiaal ‘Kennismaking HBO’ online aangeboden heeft.
mbo ROCvA

Hoe motiveer je studenten om nieuwe soms droge lesstof tot zich te nemen? Hoe krijg je studenten zover om nieuwe wachtwoorden en codes in één keer te onthouden? Antwoord: door de informatie aan te bieden in de vorm van een escaperoom. Docente Anne Floor van Mediacollege Amsterdam is er inmiddels expert in en ondervindt wekelijks de voordelen van deze innovatieve manier van lesgeven. Door het wedstrijd element worden studenten gedwongen om zelf informatie op te zoeken waardoor de lesstof beter in hun hoofd blijft zitten. Als u benieuwd bent naar de tips and tricks, is het zeker aan te raden om deel te nemen aan deze best pratice. Tijdens de sessie maakt u kennis met verschillende edutools en wordt u begeleid naar de resources om zelf met deze tools aan de slag te gaan. Ook worden thema’s als AVG kort toegelicht en naderhand wordt u meegenomen in het zelf bouwen van een escaperoom. Tot slot is er de mogelijkheid voor het stellen van vragen stellen over een edutool naar keuze.
mbo Mediacollege

Escaperooms zijn hot, maar kun je deze ook inzetten voor didactische doeleinden? Het antwoord is ja! Door (een deel van) je les om te vormen naar een Escaperoom, gaan studenten spelenderwijs met de stof aan de slag. En reken maar dat dat blijft hangen! Bovendien is het samen spelen van een Escaperoom een mooie activiteit voor online binding. In deze workshop deelt docente Renske de Beijer van Hogeschool InHolland haar bevindingen en ervaar je zelf hoe het is om een online Escaperoom te spelen. Bovendien krijg je tips en handvaten om zelf een educatieve Escaperoom te ontwikkelen – handig!
hbo InHolland

Hoe motiveer je studenten om nieuwe soms droge lesstof tot zich te nemen? Hoe krijg je studenten zover om nieuwe wachtwoorden en codes in één keer te onthouden? Antwoord: door de informatie aan te bieden in de vorm van een escaperoom. Docente Anne Floor van Mediacollege Amsterdam is er inmiddels expert in en ondervindt wekelijks de voordelen van deze innovatieve manier van lesgeven. Door het wedstrijd element worden studenten gedwongen om zelf informatie op te zoeken waardoor de lesstof beter in hun hoofd blijft zitten. Als u benieuwd bent naar de tips and tricks, is het zeker aan te raden om deel te nemen aan deze best pratice. Tijdens de sessie maakt u kennis met verschillende edutools en wordt u begeleid naar de resources om zelf met deze tools aan de slag te gaan. Ook worden thema’s als AVG kort toegelicht en naderhand wordt u meegenomen in het zelf bouwen van een escaperoom. Tot slot is er de mogelijkheid voor het stellen van vragen stellen over een edutool naar keuze.
mbo Mediacollege

Escaperooms zijn hot, maar kun je deze ook inzetten voor didactische doeleinden? Het antwoord is ja! Door (een deel van) je les om te vormen naar een Escaperoom, gaan studenten spelenderwijs met de stof aan de slag. En reken maar dat dat blijft hangen! Bovendien is het samen spelen van een Escaperoom een mooie activiteit voor online binding. In deze workshop deelt docente Renske de Beijer van Hogeschool InHolland haar bevindingen en ervaar je zelf hoe het is om een online Escaperoom te spelen. Bovendien krijg je tips en handvaten om zelf een educatieve Escaperoom te ontwikkelen – handig!
hbo InHolland